Metal Gear

Ett klassiskt spel som många gillar är det äventyrliga spelet Metal Gear. Metal Gear är ett actionfyllt spel men brukar ibland även kategoriseras som äventyrsspel på grund av spelets struktur. Vissa personer jämförde Metal Gear med ett Zelda men i en mer modern miljö när spelet släpptes.

Jämförelsen håller ganska väl. Precis som i Zelda så bygger spelupplägget i det första Metal Gear till NES en hel del på att man ska avancera längre in i spelet och ta sig till nya militära byggnader (fort) i Metal Gears fall eller grottor (dungeons) i Zeldas fall. Spelen bygger alltså inte på att man ska klara av en bana i taget utan det finns en relativt fri och öppen spelvärld, en så kallad “overworld”, i bägge spelen även om den övervärlden, utomhusmiljön, är betydligt större och kanske även mer fri i Zelda. Både Zelda och Metal gear har en stor följarbas och försäljningarna är oftast höga. Titta bara på Zelda: Breath of the Wild som sålt över 10 miljoner exemplar.

En annan likhet med Zelda är att man i bägge spelen emellanåt hittar nya föremål som man behöver använda för att avancera i spelet. Föremål som genom sina egenskaper öppnar upp nya områden eller gör nya inomhusmiljöer tillgängliga. I Zelda hittar man till exempel en lykta eller lampa som man kan använda för att bränna ner buskar med och bomber som kan spränga upp nya områden. I Metal Gear så finner man istället ofta key cards, en slag variant på Zeldas nycklar men mer moderna. Med nyckelkorten så kan man få tillgång till nya områden i Metal Gears spelvärld (Metal Gear utspelar sig på en plats som kallas för Outer Heaven, ett territorium i kris och ett nytt men fiktivt land i Afrika). En annan nyckel (oavsiktlig ordvits) till vidare avancemang i Metal Gear är att man hittar andra slags föremål. En “bomb blast suit” hjälper till exempel mot att stå emot tryckvågor på ett tak och mindetektorer samt motgift mot skorpiongift kan vara avgörande för att kunna ta sig vidare längre in i spelet och överleva på farliga platser. Vad gäller nyckelkorten så skiljer de sig åt mot Zelda. I Zelda finns nycklar men alla nycklar passar alla lås. I Metal Gear finns åtta olika key cards som var och en passar till olika dörrar.

En sak som man hittar i moderna spel och som numera blivit ett begrepp är “fast travel” och även detta finns faktiskt med i både gamla Metal Gear till NES och Zelda till NES. I Metal Gear så går spelets huvudperson med kodnamnet Solid Snake, vars riktiga namn är David, in i en slags truck, ett slags transportjeep. Sedan liftar han där efter att han smugit sig in i lastutrymmet. “Uh oh the truck has started to move” står det på skärmen och när man kliver ut igen (resan går inte i realtid som tur är, det hade blivit segt) befinner man sig på ett nytt ställe i spelets värld. En liknande lösning finns i Zelda, där spränger man sig in i grottor i spelets berg eller bränner buskar. Där hittar man hemliga magiska gångar som gör att Zeldas hjälte, den grönklädde alven Link, dyker upp igen på en helt annan plats på kartan i Hyrule.

Det är kul att man i dessa spel, som nu har över 30 år på nacken (tiden, den går), kan finna spår av speldesign som finns med och är standard i moderna spelföretags spel än idag. Det var ju på den här tiden som många spel och konventioner i spel växte fram och standarder eller normer för inslag i spel bildades.